Historia Przedszkola
Home Dzieci Personel Historia Przedszkola Nowinki Sponsorzy

 

2005/2006
2006/2007

  

                                                        Charakterystyka Bazy

   Przedszkole zostało wybudowane przez zakłady Cementowo-Wapiennicze w Choruli dla dzieci pracowników zakładu. Pierwsze dzieci przyjęto do przedszkola 2 lutego 1981 r. Położone jest na osiedlu XXX-lecia, otoczone dużym terenem, który w przeważającej części stanowi plac zabaw z którego korzystają także dzieci z pobliższych bloków. W przedszkolu znajdują się cztery sale do zajęć i zabaw (każda o powierzchni 72 m2 ), bardzo dobrze wyposarzone w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki, sala gimnastyczna, w której odbywają się uroczystości przedszkolne, zajęci rytmiczne oraz część gospodarcza. Przy każdej sali znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb małych dzieci.

                                                        Organizacja Kadrowa

 

   Pierwszym dyrektorem placówki była pani Renata Barysz. w roku 1984 funkcję dyrektora objęła pani Kazimiera Chromińsa. Od 1991 roku do 2005 r była pani mgr Józefa Zając. Obecnie dyrektoruje mgr Narcyza Chromińska. W przedszkolu pracuje 6 nauczycieli, są to panie: mgr Zofia Bruell, Notburga Kuc, Irena Szymańska, Kornelia Nowak, Sabina Sonntag i Agnieszka Wojciechowska. Personel administracyjno-obsługwy placówki to panie: Ewa Telus, Agnieszka Sitarz, Halina Lezuch, Czesława Świadysz i Danuta Kilańczyk.

                                                                                       Praca Przedszkola

 

   Przedszkole jest 4 oddziałowe dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Placówka czynna jest 10 godzin dziennie do 5.30 - 15.30. W prdszkolu przebywają dzieci zapisane na 10 godzin dziennie oraz 5 godzin dziennie. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z trzech kalorycznych, bogatych w witaminy posiłków.Oferta edukacyjna, zgodna z Ustawą o Systemie Oświaty, jest wzbogacona dodatkowymi zajęciami dla dzieci, płatnymi przez rodziców. W jej zakres wchodzą:

zajęcia z j.ANGIELSKIEGO,

zajęcia rytmiczno - muzyczne

 

 Osiągnięcia

    Przedszkole uczestniczy co roku w Lekkoatletycznej Olimpiadzie Przedszkolaków w roku szkolnym 2004/2005 zajęliśmy I miejsce.

                                                                            Imprezy

   W ciągu całego roku szkolnego organizowane są w przedszkolu spektakle teatralne, wycieczki krajoznawcze po terenie naszego wojewódzctwa. Tradycją placówki  są różnorodne formy współpracy z rodzicami, między innymi uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dziadków, zajęcia otwarte dla rodziców   orza festyny dochodowe na rzecz przedszkola.